BIM, Informační modely a IoT

Nejnovější technologická řešení mají svůj význam také ve stavebnictví.

Building Information Management (BIM) nabízí řešení projektového řízení, evidencí a administrací projektu v celém životním cyklu stavby. Součástí je také digitální informační model stavby (DIMS), který obsahuje informace nejen o podobě prvků a jejich umístění, ale také specifikuje jejich vlastnosti.

Inovativní pomocník Internet věcí (IoT) umožňuje sledování přípravy, realizace i provozu jednotlivých stavebních prvků. Automatický sběr dat a informace v reálném čase zajistí prostor pro případný včasný zásah při potenciálních komplikacích.

Co řeší BIM, Informační modely a IoT

Vizualizace

pro koncového uživatele a práce nad digitálním dvojčetem stavby.

Předpovídá

situace (např. detekce kolizí), které nemusí být na první pohled zřejmé.

Automatizace

záznamů díky připojení různých prvků na staveništi (např. meteostanice).

Jaké benefity nabízí BIM, Informační modely a IoT?

Získejte možnost spatřit projekt v úplně novém rozměru a pracovat s technologiemi, které zefektivní procesy na stavbě a přenesou je do 21. století.

Zlepšení kvality výstavby

BIM není jen o informačním modelu, ale také o práci s daty. Opravdovou revoluci zažijete, až když začnete pracovat s digitálním informační modelem stavby (DIMS) při realizaci naplno.

Lepší porozumění projektu

Papírové plány mohou být maximálně konkrétní, ale i přesto může u některé ze zapojených stran dojít k opomenutí. Toto riziko je při využití digitálního řešení minimalizováno.

Optimalizace plánování a rozvrhu prací

Lepší představa o celistvém stavebním projektu pomáhá rozložit pracovní úkony.

Snížení nákladů

Předcházení omylům a nedorozuměním díky lepšímu pochopení všech aspektů projektu snižuje nákladovost.

Umožnění detekce potenciálních problémů a chyb

Možnost projít si virtuálně celou stavbu a zaměřit se na detaily může odvrátit následné chyby a problémy, které standardně přicházejí až v průběhu stavby samotné.

Zlepšení bezpečnosti stavby

Zvýšení informovanosti a sběr dat přímo na staveništi přináší snížení bezpečnostních rizik.

Nejen BIM přináší nový rozměr stavby

Ukažte svým klientům či spolupracovníkům veškeré důležité detaily, které může digitální dvojče reálného projektu obsahovat. Práce s informačními modely může přiblížit změny přímo na staveništi.

Propojte díky Internetu věcí (IoT) celou stavbu a získejte nejnovější údaje ze senzorů pro sběr dat, či pohybu pracovníků. Všechny tyto prvky lze následně monitorovat a řídit z centrálního bodu, což umožňuje efektivnější řízení stavebních procesů.

Digitalizace

Moduly PROCONOM přináší komplexní řešení

Software PROCONOM nabízí řešení týkající se prohlížení virtuálních modelů, BIM projektového řízení či IoT.

E

2D/3D prohlížeč

Umožňuje zobrazovat projektovou dokumentaci v různých souvislostech. Dokáže přečíst přes 60 různých typů formátů souborů.

E

Tvorba rozpočtu z informačního modelu

Pro tuto funkci musí informační model obsahovat negrafické informace nad elementy . Ty je možné dle jednotlivých kategorií provázat na položky rozpočtu z cenové soustavy a automaticky v ytvoř it soupis prací včetně výkazu výměr.
E

IoT (Internet-of-Things)

Umožňuje připojení a sběr dat ze senzorů na saveništi. Aktuálně podporujeme napojení meteostanice vč. jejího pronájmu.

Přehled všech modulů a práci s různorodými daty najdete zde.
Přehled licenčních možností dle jednotlivých modulů najdete zde.

Zanechte nám kontakt,
rádi se Vám ozveme


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů