Digitalizace stavebnictví

Převeďte své stavební projekty do 21. století a optimalizujte jejich řízení. Ušetříte cenný čas i finanční prostředky.

Proč je digitalizace stavebnictví důležitá?

2 ROKY

kompletní implementace

7/2024

Zákon o BIM

Až 58%

Navýšení marže*

* Počítáno s marží 3 – 5 %, zdroj: ČSÚ; Building Information Modeling (BIM): Benefits, Risks and Challenges; A Project-based Quantification of BIM Benefits

Co je digitalizace ve stavebnictví

Digitalizace je trendem, který se nevyhýbá ani stavebnictví. Zpřehlednění projektových dat díky společnému datovému prostředí (CDE), lepší kontrola nad systémem správy dokumentů (DMS) nebo zefektivnění projektového workflow? To je jen krátký výčet přínosů digitalizace ve stavebnictví, která vám ušetří mnoho času i finančních prostředků.

E

CDE (společné datové prostředí)

Naše platforma zjednodušuje celý proces, čímž šetří váš čas a zdroje.

Zjistit více

E

Různorodá data

Přehledná databáze poskytuje snadný přístup k informacím, se kterými potřebujete pracovat nebo v nich rychle vyhledávat. Snížíte také chybovost lidského faktoru.

Zjistit více

E

BIM, 3D modely a IoT

Building Information Management využíváme v celém životním cyklu stavby. Součástí je také digitální informační model stavby (DiMS) nebo napojení prvků na staveništi.

Zjistit více

Jak funguje tradiční stavebnictví

Každý stavař to už zažil. Několik verzí dokumentů poslaných e-mailem, ztracený šanon nebo dohledávání informací o událostech, které se staly před měsícem, nebo hůř –⁠ na začátku výstavby. Jaké by to bylo mít jeden platný dokument, ke kterému mají přístup všichni nebo najít informace na pár kliknutí?

Naskočte na digitalizační vlnu! Míra ztraceného času potřebného k získání a ověřování skutečně platných informací se minimalizuje a další úrovně digitalizace zajistí dostupnost informací a jejich snadnou dohledatelnost, a to odkudkoliv a kdykoliv.

Digitalizace
Digitalizační vlna

PROCONOM sleduje nejnovější trendy a potřeby trhu. Díky tomu máte jistotu, že získáte skutečně nejlepší řešení digitalizace svých projektů, které je v souladu například i s připravovaným zákonem o BIM. Buďte proto u digitální revoluce s námi a získejte náskok před konkurencí.

Jaké výhody digitalizace přináší?

Věnujte svou energii, čas a peníze strategickým činnostem a zefektivněte řízení stavebních projektů na maximum.

Efektivita

Díky automatizaci a zlepšeným procesům dokážeme snížit chybovost a ušetřit náklady. Rychlá možnost analyzovat data vede k efektivnějšímu plánování a řízení projektů na základě informovaných rozhodnutí.

Kvalita

Strukturovaná data a nové technologie umožňují lépe kontrolovat a řídit tvorbu informací. Díky tomu dosáhneme maximální kvality návrhu a problémy se vyřeší dříve, než vzniknou.

Udržitelnost

Digitalizace nám umožňuje lépe sledovat a řídit spotřebu energie, materiálů a zdrojů.

Spolupráce

Digitální nástroje usnadňují sdílení informací mezi týmy a odborníky, zlepšují koordinaci a urychlují rozhodovací procesy. Díky auditnímu logu víme, kdo provedl změnu a schvalování dokumentů je rychlejší.

Bezpečnost

Software PROCONOM pomáhá řídit stavbu a usnadňuje Koordinátorovi BOZP tvorbu protokolů v souladu s legislativou a hlídá plnění zaznamenaných závad.

Komunikace

Sjednocená data a jasně definované procesy urychlují komunikaci mezi účastníky výstavby.

Digitalizace stavebnictví

Význam softwaru PROCONOM v digitalizaci stavebnictví

Nabízíme komplexní řešení, které zohledňuje naše letité zkušenosti s oborem stavitelství. Díky tomu můžete využívat skutečné výhody digitalizace. Mezi ně například patří:

  • Společné datové prostředí (CDE) propojující kompletní dokumentaci projektu
  • Elektronický stavební deník s přístupem kdekoliv a kdykoliv
  • Internet věcí (IoT) umožňující připojení a sběr dat z různých prvků na staveništi
  • Tvorba rozpočtu z informačního modelu stavebního projektu
  • Harmonogramy aktualizované v reálném čase pro lepší přehled
  • Metoda BIM

Informační brožura služby a software Proconom

Získejte software PROCONOM do své společnosti

Jak začít s digitalizací ve vaší firmě

Ve vodách digitalizace nemusíte plavat sami. S nasazením softwaru PROCONOM a jeho začleněním do workflow vám rádi pomůžeme. Jak naše spolupráce může vypadat?

1. Zmapování agend organizace

Protože nabízíme více než univerzální stavební software, chceme nejprve poznat, jaké problémy a překážky vám brání v efektivním vedení stavebních projektů. Důležitá je analýza současných procesů.

Na základě získaných informací vám navrhneme řešení obsahující funkce PROCONOMU, které vám skutečně pomohou. Cílem je nabídnout software, který zahrnuje komplexní sadu nástrojů pro metodu BIM a možnosti časového i cenového řízení v jednotlivých fázích přípravy i realizace staveb dle vámi zadaných parametrů.

2. Zavedení nových postupů ve vaší organizaci

Dalším krokem je nastavení jednotlivých procesů v rámci interního workflow. Bavíme se obecně o vašem přístupu k realizaci stavebních projektů, práci s dokumenty nebo vedení rozpočtů staveb a jejich harmonogramů.

PROCONOM můžete díky OpenAPI propojit prakticky s jakýmkoliv programem. Bude nás zajímat i váš současný software a jeho využití. Získané informace využijeme pro správné nastavení našeho softwaru, jako je např. nastavení automatizace stávajících procesů a vytvoření logických vazeb, které usnadní práci všem uživatelům.

3. Proškolení uživatelů

Samotný software rozhodně není samospásným prvkem, a proto je důležité budoucí uživatele seznámit s rozhraním a aspekty jednotlivých modulů PROCONOM. Nevysvětlujeme pouze „jak“, ale také „proč“ vlastně systém používat. Ukazujeme způsoby zefektivnění stávajících procesů a možnost lepšího rozložení pracovní vytíženosti mezi jednotlivé zaměstnance.

4. Testování na pilotních projektech

V rámci pilotního projektu si vyzkoušíte všechny funkce a nástroje na vlastní kůži. Během něj můžeme kromě jednodušších úprav přidat další moduly. Se systémem PROCONOM vás nic neomezuje a plné digitalizaci vašich procesů už nic nestojí v cestě.

Jedná se o poslední fázi před spuštěním plného provozu softwaru PROCONOM na všechny projekty ve společnosti. Proto na jejím závěru ještě společně vyhodnotíme vzniklé výstupy a naplnění očekávání od pilotního provozu.

5. Nasazení ostrého provozu

Po pilotním projektu jste připraveni využívat výhody digitalizace naplno. Se systémem PROCONOM vás nic neomezuje. Po celou dobu užívání softwaru PROCONOM je vám k dispozici naše česká podpora. Jsme vám schopni zajistit také Administrátora CDE nebo Koordinátora BIM.

Zajímají vás možnosti digitalizace? Využijte konzultaci zdarma!