První plně digitalizovaná stavba v Česku: Jak pomohlo CDE od Proconomu?

Rychlejší předávání informací a schvalování, snadnější komunikace, možnost elektronického podpisu na dokumentech a spousta ušetřeného času. To jsou hlavní výhody, které při stavbě přeložky silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi na Plzeňsku přinesl náš jedinečný systém PROCONOM pro komplexní řízení a evidenci stavebních projektů. Hladký průběh všech prací zajistilo zejména využití společného datového prostředí CDE (common data environment), které zásadně mění způsob, jakým spravujeme informace ve stavebnictví. Přečtěte si, jaké zkušenosti jsme si z projektu odnesli a co pro nás bylo největší výzvou.

CDE přináší řadu výhod

Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké nákladní dopravy. Nový čtyřpruhový úsek o délce 6 kilometrů se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a osmi mosty otevřelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni v září. Silnice zrychlila dopravu mezi Plzní a Přešticemi a současně ulevila obyvatelům malé obce Horní Lukavice, kudy dříve projelo zhruba 20 tisíc vozidel denně. Tento projekt je první plně digitalizovanou stavbou v České republiceProconom byl u toho.

CDE je centralizovaná digitální platforma, která umožňuje efektivní sdílení, správu a ukládání dokumentů, dat a informací spojených se stavebním projektem. Tento systém je základem digitalizace stavebnictví a jeho samotné nasazení zvyšuje efektivitu stavebních projektů. Na tak významné stavbě Ředitelství silnic a dálnic se však CDE mělo objevit vůbec poprvé již v roce 2020. Hlavní výzvou pro nás proto bylo přesvědčit nejen ŘSD, ale i další účastníky stavby o tom, že využití společného datového prostředí přinese mnoho výhod. „Implementace CDE však proběhla hladce a naše vzájemná spolupráce byla nadstandardní zejména díky zájmu ŘSD Plzeň na kladném výsledku digitalizace,“ říká Tomáš Opelka ze společnosti Proconom.

Rychlejší komunikace a administrace stavby

S použitím CDE došlo při výstavbě k významnému zrychlení a zefektivnění několika klíčových procesů. Patří sem zejména schválení změn během výstavby, technologických předpisů, kontrolně zkušebního plánu, realizační dokumentace stavby a mnoha dalších procesů. Všichni účastníci výstavby měli také přístup ke stejným, správným a aktuálním informacím a dokumentům, které si tak mohli předávat rychleji.

„Proto se výrazně zkrátil čas potřebný pro schvalování různých agend, což přispělo k urychlení celkové administrace projektu a eliminaci chybovosti. Odhaduji, že jsme administraci dokázali uspíšit o několik měsíců, a to v závislosti na jednotlivých agendách,“ dodává Opelka. Ředitelství silnic a dálnic naopak ocenilo zejména zjednodušení komunikace a možnosti elektronického podpisu na dokumentech.

Proto se výrazně zkrátil čas potřebný pro schvalování různých agend, což přispělo k urychlení celkové administrace projektu a eliminaci chybovosti. Odhaduji, že jsme administraci dokázali uspíšit o několik měsíců, a to v závislosti na jednotlivých agendách“

Zpětná vazba nám pomáhá CDE zlepšovat

Zkušenosti, které jsme si z tohoto projektu v Proconomu odnesli, jsou pro nás velmi cenné. Získali jsme důležitá ponaučení pro další rozvoj a vylepšení systému CDE. Zároveň jsme mohli lépe porozumět problematice procesů v prostředí ŘSD. Úspěch projektu potvrdila i pozitivní zpětná vazba od ŘSD a vytvořila pevný základ pro naši budoucí spolupráci, která bude pokračovat i v roce 2024.

Projekt přeložky silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi představuje významný krok vpřed v digitalizaci stavebních procesů v Česku. Spolupráce mezi naším Proconomem a ŘSD Plzeň ukázala, že inovativní přístup a použití systémů, jako je CDE, mohou přinést nejen rychlost a efektivitu, ale také zvýšit transparentnost a spokojenost všech zainteresovaných stran. Tento projekt je důkazem toho, že směr, kterým se stavebnictví v oblasti digitalizace ubírá, je správný.

Potřebujete digitalizovat a urychlit administraci vašeho projektu? Obraťte se na nás a společně posuneme stavebnictví o krok vpřed.

 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.