Jak vypadá moderní stavebnictví současnosti?

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví, ačkoliv někde implementace v praxi stále trochu vázne. Jak je tomu ve stavebnictví? Proč se současné stavební projekty bez digitálních řešení již prakticky neobejdou? A jak na trendy reagují stavební firmy? Na tyto a další otázky jsme se zeptali Tomáše Opelky, generálního ředitele Proconomu.

Digitalizace českého stavebnictví v uplynulých letech

Uplynulé roky se nesly v českých stavebních firmách ve znamení změn. Dříve všudypřítomný nezájem o moderní pojetí stavebních projektů a jejich administraci postupně vystřídala zvědavost i pragmatická potřeba začít řešit projekty efektivně. Nejen stavební firmy, ale i zadavatelé totiž začali digitalizaci požadovat v rámci jednotlivých stavebních zakázek. Z dřívější výhody se tak stala spíše nutnost a celý trh si tak v současnosti prochází velkými změnami. „Z mého pohledu se posouvá zejména vnímání potřeby digitalizace i ze strany odborné veřejnosti. Osobně v digitalizaci českého stavebnictví vidím obrovský potenciál, realita nám však bohužel ukazuje, že jsme stále na začátku cesty. S kolegy se snažíme tuto změnu aktivně podporovat, ale přiznávám, že výzvy jsou opravdu velké,“ komentuje aktuální situaci na trhu Tomáš Opelka. Zároveň doplňuje myšlenku, že výrazné urychlení procesů by mohly přinést plánované legislativní změny.

Na druhou stranu je digitalizace pro stavební společnosti nejen velkou výzvou, ale také pomocnou silou, která výrazně zvyšuje efektivitu práce a snižuje chybovost vycházející z nedorozumění a nejednotnosti informací. V mnoha organizacích, kde byl software PROCONOM implementován, došlo ke zrychlení a hladšímu průběhu stavebních projektů. Lze tvrdit, že u digitalizace jsou vítězem všechny strany projektu. Vyšší pracovní kvalita přináší užitek jak stranám zúčastněným ve výstavbě, tak konečným uživatelům, tedy veřejnosti. V neposlední řadě je významnou přidanou hodnotou také udržitelnost. „Věřím, že skutečně digitalizovaný projekt, kdy se všechny strany oprostí od výmluv, dokáže mít pozitivní dopad nejen na kvalitu a rychlost samotného stavebního projektu, ale i na snížení zátěže životního prostředí,“ popisuje další výhody digitalizace Opelka.

CDE jako základní, ale rozhodně ne jediný stavební kámen digitalizace

CDE neboli Common Data Environment představuje digitální úložiště pro všechny dostupné informace o stavebním projektu, se kterými je dále pracováno. Své místo zde najde vše od prvotních výkresů až po finální dokumentaci pro provoz stavby. Proto lze o CDE mluvit jako o srdci celé digitalizace. Významný podíl má tento nástroj nejen na snížení chybovosti, ale také při zvyšování transparentnosti komunikace a jednotlivých pracovních procesů. Uložení informací na jednom místě zajišťuje i rychlejší schvalování bez zbytečných odkladů a komunikačních šumů. Kromě správy dokumentů CDE zahrnuje i řízení workflow každého projektu a zaznamenává auditní stopu.

CDE ale rozhodně není jedinou součástí softwaru, který PROCONOM poskytuje. Stavební firmy, zadavatelé, projekční kanceláře i správci stavby ocení komplexní systém nástrojů a služeb pro potřeby českého stavebnictví. Mezi ně patří například elektronický stavební deník, finanční moduly pro rozpočet a fakturaci, deník BOZP nebo modul pro reklamace stavebních prací. PROCONOM podporuje rovněž práci s 3D modely včetně generování rozpočtu z BIM modelu a propojení s harmonogramem. Nabízí ale i nástroje pro tendrování nebo specifika Metodiky měření od SFDI (1. vydání, 05/2019).

A jak to funguje v praxi? „Nejprve se zaznamenají všechny nezbytné měřené položky do tzv. měřičského deníku. Z něj se následně generuje záznam o měření položek (ZMP). Pokud dojde k jeho schválení, je možné v modulu s názvem „prostavěnost“ připravit tzv. zjišťovací protokol (ZP). Ten se poté stává oficiálním podkladem pro fakturaci,“ popisuje propojenost modulů Tomáš Opelka.

V neposlední řadě stojí za zmínku 100% podpora OpenAPI napříč celým systémem. Systém je tedy navržen tak, aby byl snadno propojitelný s ostatními systémy a nástroji, které se ve stavební firmě již používají. OpenAPI je standardem pomáhajícím mluvit a rozumět různým aplikacím a programům stejným jazykem. Díky tomu je možné PROCONOM rychle a efektivně integrovat.

Aby zůstalo vše v souladu s aktuální legislativou, je potřeba neustále sledovat požadavky vyplývající z reality našeho trhu. Český trh je celkově specifický, zejména s ohledem na to, kolik existuje různých pravidel a směrnic. Proconom je česká společnost, která se zaměřuje primárně na specifika domácího trhu. I proto je Proconom součástí různých pracovních skupin a vždy připraven na blížící se změny.

V oblasti ochrany dat, uložených v našem systému PROCONOM, se klade velký důraz na bezpečnost. Podnikáme pro to mnoho kroků. V první řadě splňujeme mezinárodní normu ISO 27001. Jedná se o zlatý standard ve vztahu k zabezpečení informací. Další pojistkou je užívání platformy Microsoft Azure, která je známá pro svou spolehlivost a bezpečnost. Můžeme díky tomu zaručit, že vaše data jsou spravována s nejvyšší možnou péčí. Provádíme také pravidelné kontroly a úroveň bezpečnosti neustále zvyšujeme. Jakým způsobem? Například monitorujeme a vyhodnocujeme stávající bezpečnostní opatření. Díky tomu můžeme rychle reagovat na jakékoli potenciální hrozby.

To potvrzují i zkušenosti z běžného provozu. Například při loňském blackoutu na ŘSD byly námi spravované stavby jedny z mála, které zůstaly nedotčené,“ doplňuje Tomáš Opelka.

AI jako užitečný nástroj pro stavebnictví

Jak vypadá současnost, už víme. Ale co čeká digitalizaci v blízké budoucnosti? Velkým trendem je AI (umělá inteligence), která své místo hledá i ve stavebnictví. „AI má nesporně potenciál posunout inovace ve stavebnictví na vyšší úroveň. Je však třeba zachovat chladnou hlavu a při implementaci AI postupovat s opatrností a respektem k etickým aspektům. Každopádně může AI výrazně přispět k dalšímu zvýšení efektivity stávajících procesů, snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti na staveništi,“ nastiňuje Tomáš Opelka vizi vlivu umělé inteligence.

Témata digitalizace nenastavují jen celosvětové trendy, ale také odezva od samotných uživatelů softwaru. PROCONOM již nyní hledá způsoby, jak rozšířit a vylepšit stávající řešení tak, aby vyhovovalo potřebám trhu. Jak toho docílit? Proconom pravidelně sleduje a vyhodnocuje zpětnou vazbu od svých uživatelů, aby systém vždy pomáhal dosahovat nejlepších možných výsledků na stavebních projektech.

A jak to vypadá s papírem a tužkou? „Dnes již papírová dokumentace není relevantní, je to naprosto zbytečný přežitek staré doby. Nevidím žádný přínos v tisku několika kopií papírové dokumentace. V digitální podobě je člověk schopen se dostat do mnohem přesnějších detailů a především má neustále aktuální podobu projektu před sebou. Papírová dokumentace představuje při současných možnostech naprosto zbytečné náklady jak pro soukromý, tak veřejný sektor,“ shrnuje budoucnost papíru Opelka.

Co doporučit stavebním společnostem ve vztahu k digitalizaci?

To, co ještě nedávno byla pouze drobná konkurenční výhoda, začíná být povinností. Je proto nezbytné si na všech úrovních uvědomit, že již nelze implementaci digitálních řešení a stavebních softwarů odkládat. Aktivní řešení rozhodně nezahrnuje pouze „nahrání softwaru do počítače“. Důležité je být připraven i po personální stránce a zajistit kvalitní proškolení všech zaměstnanců.

Proto by výběr správného partnera pro digitalizaci měl stát na 3 klíčových aspektech:

  1. Má mnou vybraný partner pro tuto změnu tým, který respektuje můj pohled na problematiku? Bude naslouchat potřebám mé společnosti?

  2. Vybral jsem si nástroj, který umí úplně všechno, odpovídá mým skutečným potřebám a umožňuje mi další rozvoj digitalizace?
  3. Má vybraný nástroj OpenAPI? Pokud ne, práci si příliš neusnadním.

 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.