Proconom a jeho služby: Ideální partner pro malé i velké stavby

Proconom není jen komplexní softwarové řešení, které dokáže efektivně řídit a digitalizovat jak malé, tak velké stavební projekty, ale také tým odborníků, kteří zajišťují služby spojené s úspěšnou realizací stavebních projektů.

Příklady z praxe zahrnují například jak výstavbu cyklostezky, tak rekonstrukci velkoměstského nábřeží, což svědčí o univerzálnosti a adaptabilitě služeb.

 

Labská (cyklo)stezka na Mělnicku

Jedním z příkladů, kde se osvědčily služby Proconomu v oblasti Claim managementu (především administrace Změn během výstavby), je projekt Labské cyklostezky ve středních Čechách, který byl realizován v roce 2023 a 2024.

Cyklostezka, dlouhá 10,310 km, spojuje Kostelec nad Labem a Tuhaň podél řeky Labe. Projekt, financovaný z fondů EU a státního rozpočtu, zahrnoval realizaci asfaltového povrchu a odpočinkových míst. Úsek  je součástí dálkové Labské stezky pro cyklisty.

Na realizaci projektu se podílela jako investor středočeská Krajská správa a údržba silnic, dodavatelem byla společnost B E S ze skupiny Metrostav.

Velkoměsto: Bubenské nábřeží

Významným projektem je rekonstrukce Bubenského nábřeží v Praze 7. Stavba zahrnovala nejen opravu komunikace a chodníků, ale také rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Původní stav Bubenské nábřeží (foto: By ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Původní stav Bubenské nábřeží (foto: By ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Investor, Technická správa komunikací Praha, ve spolupráci s dodavatelem B E S se postarala v roce 2023 o celkovou obnovu oblasti ležící v těsné blízkosti Holešovické tržnice. Na stavbu navázala také nová lávka do Karlína s názvem HolKa (Holešovice — Karlín).

V rámci realizace projektu Bubenské nábřeží byla využita možnost tzv. akcelerace stavebních prací, tedy zkrácení lhůty výstavby díla. Variace záleží na rozhodnutí investora a na konkrétních smluvních podmínkách, zda bude umožněna, a to i za cenu vyšších nákladů na dané zakázce. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) přistoupila k tomuto řešení s ohledem na cíl co nejméně omezovat obyvatele města a dopravu, zejména na frekventovaných komunikacích.

Akcelerace byla realizována zapojením dalšího technického vybavení a nasazením odpovídajícího počtu pracovníků pro jednotlivé činnosti. Díky těmto opatřením byl původní termín realizace stavebních prací zkrácen z 244 dní (do 30.09.2023) na 152 dní (do 30.06.2023), což znamenalo zkrácení celkové doby výstavby o 92 dní. Tato akcelerace byla administrována konzultanty Proconomu v souladu s Metodikou pro akceleraci.

Při rekonstrukci byly využity služby Proconomu: administrace Změn během výstavby a správa harmonogramu u stavebních prací. Akcelerace byla administrována konzultanty Proconomu v souladu s Metodikou pro akceleraci.Výsledkem této veřejné zakázky je modernizované nábřeží, které nyní lépe slouží obyvatelům i návštěvníkům Prahy.

 

 

 

Bubenské nábřeží po rekonstrukci (Foto: Technická správa komunikací Praha)

Bubenské nábřeží po rekonstrukci (Foto: Technická správa komunikací Praha)

Efektivní řízení stavebních projektů s Proconomem

Proconom nabízí širokou škálu služeb, které zajišťují komplexní správu stavebních projektů. Mezi klíčové služby patří:

Claim management: Projektoví manažeři rychle a přesně reagují na vzniklé problémy a pomáhají předcházet potenciálním sporům.

Změny během výstavby (ZBV): Detailní sledování a řízení změn během výstavby. To zahrnuje administraci a dokumentaci změn, urchylení jejich schvalování (v případě používání modulu Workflow)

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.