Mitrenga – stavby: Úspěšné zavedení software Proconom

​Představte si stavební firmu, která stále spoléhá na papírovou dokumentaci, nekonečné e‑mailové konverzace a složité excelové tabulky. Komunikace vázne, informace se ztrácejí a projekty se zpožďují. Přesně tento problém vyřešil software Proconom ve firmě Mitrenga – stavby.

V průběhů let se činnost firmy Mitrenga – stavby měnila a rozšiřovala: v současnosti hlavní činností firmy jsou dopravní stavby. Jedná se především o oblast Dopravních silničních staveb se specializací na výstavbu, opravy a rekonstrukce mostů, lávek pro pěší a cyklisty, opěrných zdí. Za dobu existence firma získala dostatečné zkušenosti s prováděním prací tohoto druhu. Práce provádí pro všechny investory a správce silničních staveb v ČR a to Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kraje, Správy a údržby silnic, obce, soukromé investory a velké stavební společnosti.

Ing. Rostislav Mitrenga jednatel společnosti:

„Implementace softwaru jako je Proconom vyžaduje určité úsilí, ale výsledkem je značné zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti stavební firmy. Umožňuje realizovat více projektů s menším počtem lidí a s lepší ziskovostí. Digitalizace stavebnictví je nutností a Proconom je tím správným průvodcem. Zavedení Proconomu do stavební firmy tedy nejenže zefektivňuje interní procesy a snižuje provozní náklady, ale také zvyšuje konkurenceschopnost.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.