Silnice I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka

Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Plzeňský kraj

Společnost Proconom Software zajistila zmapování a zefektivnění schvalovacích procesů. Díky funkcionalitám CDE jako třeba elektronickému podepisování dokumentů se razantně zrychlil celý proces schvalování a zpřehlednila se komunikace na staveništi.

Ing. Miroslav Blabol, DiS., ředitel ŘSD ČR, Správa Plzeň

„Oceňuji možnost elektronického podepisování dokumentů, které mi výrazně urychlilo čas potřebný na schvalování dokumentů. Díky nastavení workflow pracovníky Proconomu se podařilo výrazně zjednodušit a zrychlit nezbytnou administrativu.“

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.