Laboratorní deník – efektivní řešení pro stavební laboratoře v době nedostatku surovin

Stavební průmysl v České republice čelí rostoucímu problému s nedostatkem klíčových surovin, zejména kameniva. Je důležité hledat cesty, jak zefektivnit a zkvalitnit práci ve všech oblastech včetně laboratorního testování. Právě zde pomůže aplikace Laboratorní deník od společnosti Proconom, která nabízí pokročilé funkce pro zjednodušení a zefektivnění práce stavebních laboratoří.

Nedostatek kameniva – hrozba pro stavebnictví

Jak upozorňují odborníci, v Česku začíná být kritický nedostatek kameniva potřebného pro výrobu betonu a další stavební účely. Ředitelství silnic a dálnic ke konci roku 2023 varovalo, že situace bude v budoucnu ještě horší. Povolování kamenolomů je velmi složité a nové prakticky nevznikají. To může ohrozit rozvoj výstavby silnic, dálnic i železnic.

Podle studie dostupnosti kameniva pro plánované stavby dálnic, silnic I. třídy a železniční infrastruktury, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo dopravy, hrozí v horizontu 10-15 let vyčerpání až 70 % současných zásob kameniva. Přitom spotřeba této suroviny v následujících letech poroste kvůli plánovaným investicím do dopravní infrastruktury.

V této situaci je více než kdy jindy důležité hledat nové postupy a inovace, které pomohou stavebnímu průmyslu čelit těmto výzvám. Stavební firmy tak budou nuceny hledat alternativní materiály a postupy, aby zajistily potřebné množství surovin. Zároveň bude nutné maximálně zefektivnit všechny procesy včetně laboratorního testování, aby se minimalizovaly ztráty a plýtvání cennými zdroji.

Laboratorní deník – moderní řešení pro efektivní testování

Aplikace Laboratorní deník je nezávislý desktopový software pro Windows, určený pro stavební laboratoře. Eliminuje potřebu dalších záznamů v Excelu a usnadňuje sdílení výsledků. Nabízí pokročilé správy a analýzy zkoušek, bezpečný přenos dat na cloud Proconom a podporu pro efektivní komunikaci týmů.

Zefektivnění procesu laboratorních zkoušek a výpočtů.

Základní výhody:

  • Pokročilá správ a analýz laboratorních zkoušek
  • Eliminace potřeby dalších záznamů v Excelu
  • Snadné sdílení výsledků v rámci týmu
  • Bezpečný přenos dat na cloud Proconom
  • Efektivní komunikace a spolupráce pracovníků

Laboratorní deník je navržen s ohledem na specifické potřeby moderních stavebních laboratoří. Nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje zadávání a správu dat o vzorcích, zkouškách a jejich výsledcích. Veškeré záznamy jsou přehledně strukturovány a snadno dohledatelné.

Velkou výhodou je automatizace rutinních úkonů a výpočtů, která šetří čas a snižuje riziko lidských chyb. Laboratorní deník umí sám vyhodnotit shodu výsledků s normami a upozornit na případné odchylky. Generuje také přehledné reporty a grafy pro rychlou analýzu a reportování dat.

Dedikované cloudové úložiště zajišťuje dostupnost a bezpečnost dat. Uživatelé k nim mají přístup odkudkoliv a kdykoliv, ale zároveň jsou chráněna proti ztrátě či zneužití. Laboratorní deník podporuje týmovou spolupráci díky možnosti sdílení a komentování výsledků v reálném čase. Vždy je však nutné využívat desktopovou aplikaci.

“Představte si, že jste vedoucím stavební laboratoře. Každý den provádíte desítky zkoušek betonu, oceli a dalších materiálů. Výsledky musíte pečlivě zaznamenávat, analyzovat a sdílet s kolegy a partnery. Bez moderních nástrojů je to časově náročné a náchylné k chybám. S Laboratorním deníkem však můžete všechny tyto činnosti provádět rychle, efektivně a bezchybně.” vysvětluje Lukáš Hanuš, ředitel vývoje v Proconomu.

S Laboratorním deníkem získají stavební laboratoře spolehlivého pomocníka pro zvládání rostoucích nároků v době nedostatku klíčových surovin. Ušetří čas, minimalizují chybovost a zefektivní celý proces testování. To jim umožní pružněji reagovat na aktuální situaci a hledat nová řešení.

Přínosy Laboratorního deníku v praxi

Laboratoře, které deník využívají, patří do skupiny předního stavebního hráče silničního stavitelství a jsou rozmístěny po celé republice. „Software jim pomohl zásadně zjednodušit a zrychlit každodenní činnosti. Ušetřil spoustu času, který dříve trávili přepisováním dat do Excelu a jejich manuálním zpracováním,“ vysvětluje Albert Ouhrabka z Proconomu.

„Uživatelé velice oceňují automatické výpočty a kontroly, které minimalizují chyby a zrychlují analýzu výsledků. Sdílení dat mezi pracovníky je nyní mnohem efektivnější. Díky cloudovému úložišti mají výsledky vždy po ruce, ať jsme kdekoliv. Laboratorní deník šetří čas i náklady a umožňuje držet krok s rostoucími požadavky zákazníků i v době nedostatku surovin,“ doplňuje Ouhrabka.

Laboratorní deník podpoří inovace

Nedostatek kameniva a dalších surovin bude stavební průmysl nutit k zásadním změnám a hledání nových cest. Důležitou roli v tom sehrají i stavební laboratoře a jejich schopnost efektivně pracovat a poskytovat kvalitní výsledky. S aplikací Laboratorní deník od Proconom získají spolehlivého partnera, který jim v tom významně pomůže.

Investice do modernizace a digitalizace laboratorních procesů se v následujících letech mnohonásobně vrátí. Stavební firmy, které dokáží zefektivnit svou činnost a pružně reagovat na výzvy trhu, budou mít významnou konkurenční výhodu. Laboratorní deník jim poskytne potřebné nástroje, jak toho dosáhnout. Spojení pokročilých technologií a odborných znalostí otevírá cestu k udržitelnému rozvoji stavebního průmyslu i v době rostoucího nedostatku přírodních zdrojů.

V éře, kdy se stavební průmysl musí vyrovnávat s nedostatkem základních materiálů a současně splňovat rostoucí požadavky na udržitelnost a efektivitu, představuje Laboratorní deník od Proconomu více než jen software. Je to most k budoucnosti stavebnictví, kde jsou inovace a efektivita klíčem k úspěchu.

Další informace Vám rádi podáme, stačí vyplnit formulář níže nebo nás kontaktovat.

Napište si o konzultaci


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů

    Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.