Železniční stavba roku 2023: Cenu generálního ředitele získal Proconom

Vítězem soutěže Železniční stavba roku za rok 2023 se v kategorii Cena generálního ředitele se stává Digitalizace procesů a dokumentů realizovaná v rámci druhé etapy investiční akce elektrizace a zdvojkolejnění trati Brno – Zastávka u Brna.

Tento projekt představuje významný krok k modernizaci železniční dopravy v regionu. V průběhu realizace se kladl důraz na analýzu a optimalizaci informačních toků pro zlepšení komunikace mezi účastníky.

Díky společnému úsilí správce stavby, dodavatele, zástupce zhotovitele i generálního projektanta došlo k vytvoření efektivních šablon pracovních procesů, které usnadňují správu informací. Šablony jsou nyní připraveny sloužit jako základ pro úspěšnou implementaci systému CDE, klíčového pro koordinaci projektů Správy železnic. Konzultační služby dodavatele otevřely prostor pro zjednodušení standardizace pracovních procesů v organizaci objednatele a umožňují převzetí těchto informací pro strategické účely Správy železnic.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.