Cesta k chytřejším stavbám a co znamená BEP?

Stavebnictví prochází zásadní proměnou. Papírové výkresy a nekonečné excelovské tabulky nahrazují digitální modely a data. Informační modelování staveb (BIM) se stává novým standardem. A přesně v tomto světě nachází své nezastupitelné místo BEP – BIM Execution Plan neboli Plán realizace BIM.

BEP jako dirigent digitální stavby

BEP jasně definuje, jak bude BIM v projektu implementován, a jak budou naplněny požadované cíle a užití BIM. Určuje role a odpovědnosti jednotlivých členů týmu, nastavuje standardy pro tvorbu a sdílení dat. Plánuje klíčové milníky a fáze projektu, hlídá pokrok a včas řeší případné problémy. Správně nastavený BEP je cestou k dokonalé harmonii digitální stavby.

Pomáhá předcházet chybám, kolizím a zpožděním. Zlepšuje komunikaci, zvyšuje efektivitu a kvalitu výsledku. A co je nejdůležitější – ve spojení s CDE zajišťuje, že cenná data zůstanou chráněna a snadno dostupná po celý životní cyklus stavby.

Výběr prvku v rámci 3D modelu stavby

Výběr prvku v rámci 3D modelu stavby

BEP a CDE: Chytrá data na dosah ruky

Nedílnou součástí moderního stavebnictví je tzv. společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment). Jde o centrální úložiště všech důležitých informací a modelů, ke kterému mají přístup všichni oprávnění účastníci projektu. Data jsou snadno dostupná a použitelná pro různé analýzy a rozhodování. Stavební proces se zrychluje, zlepšuje se kontrola kvality, snižují se náklady.

A právě BEP definuje pravidla hry pro práci s CDE. Určuje, kdo má přístup, k jakým datům, jak se data schvalují a sdílejí, jak se verzují a archivují. Díky tomu mají všichni vždy přístup k aktuálním a spolehlivým informacím. Odpadá zbytečné přeposílání emailů, hledání v chaotických složkách, řešení rozporů mezi různými verzemi dokumentů.

S BEP a CDE se stává digitální stavba přehlednou a efektivní. BEP je nepostradatelným nástrojem pro efektivní řízení stavebních projektů s využitím metodiky BIM. Jeho absence by mohla vést k chybám a zbytečným nákladům. Naopak, dobře zpracovaný BEP je zárukou hladkého průběhu projektu, vysoké kvality a spokojenosti všech zúčastněných stran.

Nad dodržováním BEP bdí důležitý BIM koordinátor, jedna z pozic, kterou Proconom na stavbách zajišťuje.

Práce s 3D modelem stavby

Práce s 3D modelem stavby

Proconom: Váš průvodce digitalizací stavebnictví

Společnost Proconom je předním odborníkem na digitalizaci stavebnictví a implementaci BIM. Náš software Proconom nabízí komplexní řešení pro správu stavebních projektů v digitálním prostředí.

Poskytujeme modulární software pro řízení společného datového prostředí (CDE), pro kontrolu kvality anebo například detekci kolizí modelů. Naše řešení pokrývá celý životní cyklus stavby.

Data management system (DMS)

Data management system (DMS)

Proconom není jen software

Jsme váš partner a průvodce na cestě k digitální stavbě. Pomáháme s nastavením procesů, školíme uživatele, poskytujeme podporu a konzultace.

Sdílíme naše zkušenosti z reálných projektů, jako je rekonstrukce Mostu Legií, pražských nábřeží nebo revitalizace ulice Seifertova v Praze. Na těchto projektech zajišťujeme klíčové role BIM manažera a BIM koordinátora. Jsme zodpovědní za tvorbu a dodržování BEP, kontrolujeme kvalitu dat a modelů, koordinujeme spolupráci všech účastníků. Poskytujeme také podporu pro společné datové prostředí (CDE), školíme uživatele a řešíme jejich požadavky.

Právě díky precizně zpracovanému BEP se daří účinně předcházet kolizím, chybám a zpožděním. Projekty postupují hladce podle plánu, zlepšuje se komunikace a spolupráce všech stran, dosahuje se vyšší kvality a efektivity.

S Proconomem zvládnete digitalizaci hravě a s přehledem. Váš stavební projekt bude znít jako perfektně sehraná symfonie – díky BEP, CDE a chytrým datům.

Práce s položkami stavby a harmonogramem

Práce s položkami stavby a harmonogramem

Hlavní přínosy BEP:

  • Sladění vize a cílů: BEP jasně definuje, jak bude dosaženo požadovaných cílů a užití BIM na projektu. Ať už jde o zvýšení efektivity, snížení nákladů nebo zlepšení komunikace mezi členy projektového týmu.
  • Přidělení rolí a odpovědností: Každý člen projektového týmu ví, co se od něj očekává a za co zodpovídá. BEP funguje jako dirigent, který slaďuje všechny účastníky.
  • Nastavení společných pravidel: BEP určuje technické normy, datové standardy a metodiky, které musí všichni dodržovat. Tím je zajištěna konzistence a integrita dat a modelů.
  • Plánování a kontrola postupu: Součástí BEP je plán předání informací s jasnými milníky a fázemi projektu. Pravidelně se vyhodnocuje pokrok a případná zpoždění či problémy se řeší včas.
  • Prevence chyb a kolizí: BEP podrobněji definuje standard tvorby 3D modelů a způsob jejich vzájemné koordinace. Nastavuje procesy pro kontrolu kvality a detekci kolizí mezi profesemi. Předchází se tak zbytečným chybám a vícepracím.
  • Ochrana a dostupnost dat: Postupy pro archivaci, zabezpečení a sdílení dat jsou nedílnou součástí BEP. Důležité informace jsou chráněny a snadno dohledatelné během celého životního cyklu stavby.

BEP: Protože i ta nejsložitější stavba může znít jako dokonalá symfonie.

Workflow

Workflow

Závěrem: BEP jako základ chytré stavby

V době digitalizace stavebnictví je BEP nepostradatelným nástrojem pro řízení stavebních projektů. Vnáší řád do světa digitálních dat, určuje pravidla spolupráce projektového týmu, zajišťuje efektivní využití společného datového prostředí (CDE).

S BEP a podporou expertů, jako je Proconom, proměníte svůj stavební projekt v chytrou a efektivní digitální symfonii. Data budou přehledná, procesy optimalizované, kvalita a hodnota výsledku vysoká.

Nechte tedy zastaralé papírové partitury stranou a vsaďte na digitální budoucnost s BEP. Protože chytrá stavba začíná chytrým plánem.

Neváhejte nás kontaktovat, stačí zanechat kontakt ve formuláři.

 

Napište si o konzultaci


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů

    Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.