CDE (společné datové prostředí)

CDE (Common Data Environment) neboli společné datové prostředí je základním kamenem digitalizace stavebnicví. Bez něj se v implementaci metody BIM neobejdete.

Digitalizace stavebnictví znamená přehled v datech, která s projektem souvisí. CDE propojuje kompletní dokumentaci, auditní stopu a pracovní procesy projektu na jednom místě.

Co pomáhá řešit CDE?

Definuje

jednoznačně jedinou platnou verzi dokumentu.

Pomáhá

předejít nedorozumění, duplicitě a chybám.

Usnadňuje

spolupráci a komunikaci mezi zapojenými subjekty.

Jaké benefity CDE nabízí?

Sdílením informací a dat přínos CDE rozhodně nekončí. Jaké výhody společné datové prostředí nabízí?

Urychlení práce s informacemi

Rychlý přístup k informacím je klíčovým faktorem pro efektivnější rozhodování ve všech fázích stavebního projektu.

Přehlednost stavebního projektu

Dokumentace a naplňování jednotlivých projektových úkolů můžete sledovat online. Díky tomu získáte mnohem komplexnější přehled o vývoji stavby.

Efektivnější využití času

Společné datové prostředí šetří čas, který by byl standardně využit na přípravu a hledání podkladů a samotnou orientaci v nich. Optimalizuje tak celé řízení stavby.

Zjednodušení spolupráce s dodavateli

Přehlednější rozhraní vám usnadní komunikaci a řešení jednotlivých potřeb stavby s dodavateli.

Zvýšení transparentnosti

Díky možnosti sdílení dat a informací pro všechny účastníky stavby je jednoduché kdykoliv zkontrolovat dění na projektu a plánovaný postup dle harmonogramu stavby.

Snížení lidské chybovosti

V papírové formě se může leccos ztratit nebo přehlédnout. Ani důležité informace zasílané e-mailem nemusí zastihnout adresáta v té pravé chvíli nebo zapadnou v dalších složkách. To je však díky CDE minulostí.

CDE přináší svěží změny

Přehlednost v dokumentech a auditování průběhu práce s informacemi jsou jedním z důvodů, proč společné datové prostředí (CDE) zásadně mění hru ve stavebních projektech.

CDE jednoznačně určuje jedinou platnou verzi dokumentu. Úpravy nebo tvorba pracovních verzí, které neobsahují veškeré informace, jsou zaznamenány v auditním logu. Díky automatizaci procesů pak definujete důležité kroky, jako je například schvalování klíčovou osobou. CDE tak pomáhá předcházet nedorozuměním, duplicitám a chybám v procesu stavby.

V neposlední řadě systém automaticky informuje všechny klíčové subjekty, což pozitivně ovlivňuje komunikaci a celý proces spolupráce.

Digitalizace

Moduly PROCONOM jako komplexní řešení

Software PROCONOM nabízí řešení týkající se správy dokumentů, procesů, úkolů a transparentního záznamu všech provedených změn. CDE v software PROCONOM dodržuje mezinárodní standard ISO 19650, který standardizuje proces předávání informací mezi smluvními stranami.

E

DMS

Základní nástroj CDE, kde lze pracovat se soubory, 2D/3D vizualizací projektu nebo BIM dokumentací. Navíc obsahuje např. porovnání verzí, digitální podepisování nebo hloubkové vyhledávání.

E

Workflow

Zohledňuje řízení úkolů, procesů a lidí. Společně s DMS se jedná o základ CDE.

E

Audit

Umožňuje sledovat aktivitu jednotlivých uživatelů a změn, které vytvořili.

Napište si o konzultaci


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů