Digitalizací za zelenějším a lepším městem

Rekonstrukce pražských nábřeží a mostů je ideální pro využití metody BIM a společného datového prostředí (CDE).

Rekonstrukce Mostu Legií: Digitální symfonie pro historický skvost

Most Legií, ikonická památka v srdci Prahy, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Komplexní sanace nosné konstrukce, výměna hydroizolace, modernizace tramvajové trati – to vše s cílem prodloužit životnost mostu a zvýšit jeho bezpečnost. Takto náročný projekt si žádá precizní přípravu a koordinaci. A právě zde přichází ke slovu BIM a digitalizace.

Vizualizace předmostí Újezd

Řešení mostu Legií včetně předmostí.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) si pro přípravu rekonstrukce vybrala sdružení Pontex a Pragoprojekt. Jejich úkolem je zpracovat projektovou dokumentaci, která naváže na diagnostiku mostu z let 2018-2020. A jak zajistit, aby všechny části této komplexní dokumentace do sebe perfektně zapadaly? Odpovědí je BIM.

„Zde přichází na řadu role BIM koordinátora, jehož úlohou je již při přípravě stavby zajistit sjednocení práce všech členů projektového týmu. V našem případě zejména investora (TSK) a zhotovitele. Za pomoci dokumentu BEP definuje, jak se bude v projektu využívat metodika BIM, jaké budou standardy pro tvorbu a předávání dat, jak bude probíhat spolupráce ve společné datové prostředí (CDE). Díky tomu budou mít všichni přístup k aktuálním a spolehlivým informacím, předejde se chybám a kolizím. Zároveň CDE pomáhá předcházet lidské chybovost a poskytuje všem přístup k aktuálním a spolehlivým informacím.“

Proconom, jako expert na digitalizaci a BIM, zajišťuje roli BIM manažera a BIM koordinátora, dohlíží tak na dodržování požadavků a kontroluje kvalitu dat a modelů. Poskytuje také podporu pro CDE, školí uživatele a řeší jejich požadavky.

“Díky využití metody BIM na projektu, bude příprava a následně průběh rekonstrukce Mostu Legií efektivnější a přehlednější. Všechny informace na jednom místě v projektovém CDE, snadno dostupné pro analýzy a rozhodování. Zlepší se komunikace a spolupráce celého projektového týmu. A co je hlavní – sníží se riziko chyb, zpoždění a vícenákladů během realizace,” vysvětluje Michaela Chotová z Proconomu.

Ukázka z přípravné dokumentace Smetanovo nábřeží.

Ukázka z přípravné dokumentace Smetanovo nábřeží.

Křižovnická, Smetanovo nábřeží a Masarykovo nábřeží: Digitální partitury pro novou tvář Prahy

Smetanovo nábřeží a Masarykovo nábřeží, dvě z nejkrásnějších pražských promenád, čeká proměna. Nový uliční profil, více prostoru pro chodce a cyklisty, dlouhodobě udržitelná zeleň – to jsou hlavní cíle projektu jejich revitalizace. A aby tato náročná akce dopadla na výbornou, je třeba precizní příprava a koordinace. Přesně pro tyto účely je zde digitalizace stavebnictví.

BIM a digitalizace jsou klíčem k úspěchu komplexních stavebních projektů, jako je revitalizace ulic Křižovnická, Smetanovo a Masarykovo nábřeží. S jejich pomocí se i ta nejsložitější akce promění v perfektně sehranou symfonii, která přinese Praze nový lesk a obyvatelům vyšší kvalitu života. A Proconom je partnerem na této cestě.

“Všichni – od projektantů přes dodavatele až po investora – mají přístup k aktuálním a spolehlivým informacím. Odpadá zbytečné přeposílání e-mailů, hledání v chaotických složkách, řešení rozporů mezi různými verzemi dokumentů. Data jsou použitelná pro analýzy a rozhodování,” ukazuje nad daty v CDE Proconom školitel Vojtěch Křapka. Výsledkem bude nová tvář těchto ikonických pražských lokalit, která bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům města po dlouhá léta.

Vizualizace Smetanovo nábřeží mezi Žofínem a Národním divadlem

Vizualizace Smetanovo nábřeží mezi Žofínem a Národním divadlem

Seifertova ulice: Digitální plán pro zelené srdce Žižkova

Seifertova ulice na pražském Žižkově se dočká kompletní revitalizace. Nové stromy a zeleň, lepší podmínky pro chodce a cyklisty, moderní osvětlení. Vše s cílem proměnit tuto rušnou tepnu v příjemný a zdravý veřejný prostor. Aby tato náročná proměna dopadla na výbornou, je třeba chytrý plán a precizní koordinace.

Na začátku, v rámci přípravy projektu, je mimo jiné vypracován Plán realizace BIM (BEP). Dokument funguje jako mapa, podle které se orientují všichni účastníci projektu. BEP vyjasňuje role a jejich odpovědnosti na projektu, specifikuje použité́ standardy a postupy zhotovitele, blíže specifikuje informační podrobnost modelu, konkretizuje softwarové nástroje a specifikuje plán dodávek tak, aby byly naplněny požadavky objednatele (EIR).

“Zajišťujeme roli CDE koordinátora, dohlížíme na dodržování požadavků, kontrolujeme kvalitu a konzistenci dat. Poskytujeme také nástroje pro správu CDE a školíme uživatele, aby s nimi uměli efektivně pracovat,” popisuje úlohu Proconomu Barbora Jarošová.

S pomocí BIM a digitálních nástrojů bude příprava i realizace revitalizace Seifertovy ulice efektivnější a přehlednější. Zlepší se komunikace a spolupráce týmu a sníží se riziko chyb. A díky tomu se podaří naplnit všechny cíle projektu, od výsadby zeleně přes zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty až po celkové oživení veřejného prostoru.

Vizualizace části Seifertovi ulice

Vizualizace části Seifertovi ulice

BIM metoda jako partitura pro chytré stavby

Digitalizace procesů je klíčem k úspěchu komplexních městských projektů. S jejich pomocí se i ta nejsložitější akce promění v chytře řízenou operaci, která přinese obyvatelům zdravější a příjemnější prostředí pro život. A Proconom je průvodcem na této cestě za zelenějšími a lepšími městy.

S podporou odborníků z Proconomu zvládnete i ty nejsložitější stavební projekty s přehledem a efektivitou. Data budou chytrá a snadno dostupná, procesy optimalizované, rizika minimalizovaná. A výsledkem bude stavba, která bude sloužit lidem po dlouhá léta.

Ať už jde o rekonstrukci historického mostu, revitalizaci nábřeží nebo oživení městské ulice, metoda BIM a digitalizace jsou klíčem k úspěchu. S jejich pomocí proměníte každý projekt v perfektně sehranou symfonii, která přinese vyšší kvalitu, hodnotu a udržitelnost. Nechte staré papírové plány stranou a vydejte se na cestu digitální budoucnosti stavebnictví. Vaše stavby budou chytré, efektivní a připravené na výzvy 21. století.

IPR Praha: Vizualizace předmostí Újezd

IPR Praha: Vizualizace předmostí Újezd

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.