Proconom jako efektivní nástroj v rodinné stavební firmě

Stavební firmy dnes čelí řadě výzev – tlak na dodržování termínů a rozpočtů, efektivní komunikace mezi všemi účastníky projektu, správa velkého množství dokumentů a dat. Stavebnictví prochází v posledních letech významnou proměnou. Digitalizace se stává klíčovým faktorem pro úspěch a konkurenceschopnost stavebních firem. Společnost Proconom je průkopníkem v této oblasti a nabízí komplexní softwarové řešení, které pomáhá stavebním firmám zefektivnit procesy, ušetřit čas i peníze a získat náskok před konkurencí.

Proconom digitalizuje stavebnictví

Představte si stavební firmu, která stále spoléhá na papírovou dokumentaci, nekonečné e‑mailové konverzace a složité excelové tabulky. Komunikace vázne, informace se ztrácejí a projekty se zpožďují. Přesně tyto problémy řeší software Proconom, který poskytuje jednotné digitální prostředí pro správu všech dat a dokumentů souvisejících se stavebním projektem.

Díky Proconomu mají všichni účastníci projektu – od investorů přes projektanty až po stavbyvedoucí – okamžitý přístup k aktuálním informacím. Odpadá zdlouhavé hledání v hromadách papírů či prohledávání e‑mailové schránky. Veškerá dokumentace je přehledně strukturována a snadno dohledatelná. Komunikace probíhá přímo v systému, takže nedochází k nedorozuměním a informačnímu šumu.

Jednou z klíčových výhod Proconomu je možnost elektronického podepisování dokumentů. Už žádné objíždění staveb kvůli jednomu podpisu! Schvalování probíhá online, rychle a efektivně. Ušetřený čas se promítá do celkové délky projektu a v konečném důsledku i do finančních úspor.

Proconom také usnadňuje spolupráci s externími partnery. Všichni dodavatelé a subdodavatelé mají přístup do systému a mohou tak efektivně komunikovat a sdílet data. Odpadají problémy s nekompatibilními formáty či zastaralými verzemi dokumentů. Celý projekt je řízen centrálně a transparentně.

Stavební firma využívající Proconom má neustálý přehled o stavu projektu. Pokročilé reportingové nástroje umožňují sledovat klíčové ukazatele, identifikovat potenciální rizika a činit informovaná rozhodnutí. Díky tomu lze předcházet zpožděním a překročením rozpočtu.

Proconom však není jen software

Proconom nabízí komplexní řešení, které zahrnuje odborné služby a podporu. Experti z Proconomu pomohou s implementací systému přímo ve vaší firmě, proškolí zaměstnance a zajistí hladký přechod na digitální procesy. Poskytují také průběžnou podporu a poradenství, aby vaše firma mohla naplno využít potenciál digitalizace.

Digitální revoluce ve stavebnictví je v plném proudu a Proconom je její nedílnou součástí. Stavební firmy, které chtějí uspět v konkurenčním prostředí, se bez digitalizace neobejdou. S Proconomem získáte spolehlivého partnera, který vám pomůže zvýšit efektivitu, snížit náklady a posunout vaše podnikání na novou úroveň. Připojte se k revoluci a digitalizujte své stavební procesy s Proconomem.

Výhody softwaru Proconom pro řízení stavebních projektů

Moderní software pro řízení staveb, jako je Proconom, může výrazně pomoci tyto výzvy zvládnout a zefektivnit celý proces výstavby. Jaké hlavní přínosy může Proconom stavební firmě nabídnout?

  1. Společné datové prostředí (CDE) – všechny informace a dokumenty jsou přehledně na jednom místě, snadno dostupné pro všechny oprávněné uživatele. Odpadá zdlouhavé hledání a přeposílání souborů.
  2. Digitální model stavby (DiMS) – 3D model umožňuje lepší představu o projektu, usnadňuje komunikaci a odhalování kolizí. Šetří čas i náklady na vícepráce.
  3. Efektivnější procesy – automatizace rutinních činností jako jsou změnová řízení, schvalování faktur apod. Zrychluje se tím průběh projektu a ušetří se kapacity zaměstnanců pro důležitější úkoly.
  4. Mobilní přístup – informace z Proconomu jsou dostupné i na stavbě přes mobilní aplikaci. Stavbyvedoucí i řemeslníci tak mají neustále aktuální podklady.
  5. Přehledné reporty – manažerské přehledy dávají vedení firmy okamžitý přehled o stavu všech projektů. Lze tak činit rychlejší a informovanější rozhodnutí.

Jak probíhá zavedení řešení ve stavební firmě?

Implementace softwaru jako je Proconom vyžaduje určité úsilí, ale výsledkem je značné zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti stavební firmy. Umožňuje realizovat více projektů s menším počtem lidí a s lepší ziskovostí. Digitalizace stavebnictví je nutností a Proconom je tím správným průvodcem.

Podpora při zavádění a školení: Jedním z klíčových aspektů Proconomu je podpora při zavádění do praxe. Firma poskytuje školení a konzultace, aby zajistila, že uživatelé plně využijí potenciál softwaru. Tato podpora je neocenitelná zejména v počáteční fázi implementace, kdy mohou uživatelé čelit výzvám při přechodu na nové pracovní postupy.

Proconom představuje revoluční nástroj pro digitalizaci procesů ve stavebních firmách. Jeho využití přináší mnoho výhod, které jsou zásadní nejen pro zvýšení efektivity a snížení nákladů, ale i pro zlepšení komunikace a managementu projektů. V následujícím článku popíšeme, proč by každá stavební firma měla zvážit implementaci Proconomu do svého každodenního provozu.

Přínosy především

1. Komplexní řešení na jednom místě

Proconom poskytuje komplexní řešení pro správu stavebních projektů. Jeho modulární struktura umožňuje přizpůsobení softwaru konkrétním potřebám a požadavkům firmy. Od společného datového prostředí (CDE), přes elektronický stavební deník (ESD), až po procesy BIM a informační modely, nabízí vše potřebné pro efektivní správu projektů.

2. Ušetření času a nákladů

Implementace Proconomu výrazně snižuje čas strávený administrativou, tiskem dokumentů a jejich fyzickým tříděním. V rozhovoru Ing. Rostislava Mitrengy z firmy Mitrenga Stavby se uvádí, že digitalizace a automatizace běžných úkonů vedly k obrovským úsporám času i peněz, což umožnilo firmě se více soustředit na hlavní stavební činnosti.

3. Zlepšení komunikace a spolupráce

Proconom zajistí komunikaci nejen v rámci týmu, ale i s externími partnery, jako jsou subdodavatelé a investoři. Díky centralizaci informací v cloudovém prostředí a auditní stopě jsou všechny zúčastněné strany neustále informovány o průběhu projektu bez rizika ztráty nebo nekonzistence dat.

4. Flexibilita a škálovatelnost

Software je navržen tak, aby vyhovoval potřebám jak malých, tak velkých stavebních společností. Jeho škálovatelnost znamená, že může růst s vaší firmou, přičemž si uživatelé mohou vybrat pouze ty moduly a funkce, které skutečně potřebují. Tato flexibilita umožňuje firmám udržet náklady na software v souladu s jejich aktuálními potřebami a rozšiřovat jeho využití podle růstu firmy a projektů.

Zavedení Proconomu do stavební firmy tedy nejenže zefektivňuje interní procesy a snižuje provozní náklady, ale také zvyšuje konkurenceschopnost. Proconom digitalizuje stavebnictví. Připravte se na novou éru a digitalizujte své procesy.

Napište si o konzultaci


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.